آدرس کارخانه : شهرک صنعتی طوس فاز1 تلاش شمالی ، تلاش شمالی 6 ، تلاش 6.4 پلاک 164

تلفن کارخانه : 91-35411090

فکس کارخانه : 35413579

 

آدرس دفتر کارخانه : کوی طلاب ، بلوار امت ، امت 15 ساختمان چهارم سمت چپ

تلفن دفتر کارخانه : 3-32528002

فکس دفتر کارخانه : 32581588

 

ایمیل روابط عمومی : info@redcheese.ir

ایمیل واحد فروش : eee2359@gmail.com

ایمیل واحد حسابداری : accounting@redcheese.ir

ایمیل مدیریت : mehdihosseini83@yahoo.com