پنیر پیتزا 180gموارد تشکیل دهنده :

شیر بدون چربی.خامه.پنیرسفید صبحانه.نمک تصویه شده خوراکی.

ماندگاری :

6ماه

انرژی
147کیلوکالری
پروتئین
%17
چربی
11گرم
مقدار
55
ماده خشک
%35